Velká Beruška
Malá Beruška
trida1
trida2
trida8

Jan Ámos Komenský

Poskytnutí dotace č. 22_002/0004459-01 v Operačním programu Jan Ámos Komenský pro MŠ Beruška Zlaté Hory registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0004459 je spolufinancován Evropskou unií

Termín realizace je: 1.9.2023 až 31.8.2025

Název realizace: Operační program Jan Ámos Komenský

Název výzvy: Šablony pro MŠ a ZŠ

Název projektu: Podpora kvality vzdělávání MŠ Beruška Zlaté Hory

Schválená částka na realizaci projektu: 568 684,- Kč.

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně a sociální profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/rodičů, zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejnosti.

Projekt je zaměřen na profesní rozvoj učitelů a personální podporu MŠ. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Cílová skupina projektu: děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol, rodiče dětí.

Školní asistenti – personální podpora MŠ – cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu (školní asistenty) mateřským školám. Aktivita umožňuje určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Pokud jsou v MŠ přítomny dvouleté děti, může školní asistent vykonávat také činnosti chůvy. V takovém případě bude školní asistent pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a individuálních potřeb dítěte.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít